สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด

แพล็ตฟอร์มการประมูลและจำหน่ายสินค้าเกษตร

แพล็ตฟอร์มการประมูลและจำหน่ายสินค้าเกษตร

/

ราคาประมูลยาง

วันที่ 23 ตุลาคม 2566

สหกรณ์นิคมแคนดง จำกัด

71 ม.11 ต.แคนดง อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150 ,โทรศัพท์ 044 193114

เกรดยาง

ราคาประมูล

ยางเกรด2 -
ยางเกรด3 56.00
ยางเกรด4 54.10
ยางเกรด5 -
ยางบล็อค -
เศษฟอง -
เศษแห้ง 47.00
เศษหมาด 45.00
เศษเปียก -
ยางซี -
ยางก้อนถ้วย 45.00
น้ำยางสด 40.00
ยางเครป 46.00

ผู้ประกาศ admin@mail.com

สินค้าที่เปิดประมูล

รายการสินค้าเกษตรที่เปิดประมูล

สินค้าทั่วไป

รายการสินค้า