จองคิวฝากขาย

ปฏิทินการจองคิว

ลำดับ หมายเลขใบจองคิว ชื่อ สกุลสมาชิก วันที่จองคิว ลำดับการจองคิว สถานะการจองคิว ดูรายละเอียด
1 2566-10-24-001 สุวิชา หลาวทอง 2023-10-24 1 กำลังดำเนินการ
2 2566-10-21-005 ลีลา ถนอมทรัพย์ 2023-10-21 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ
3 2566-10-21-004 อัจฉรา หลาวทอง 2023-10-21 1 กำลังดำเนินการ

ขั้นตอนและวิธีการจอง

  • เลือกจองคิวได้ตั้งแต่วันปัจจุบัน
  • เลือกวันที่ต้องการจอง โดยคลิกที่ตัวเลขวันที่บนปฏิทิน
  • ลำดับการจองของแต่ละวันจะเรียงไปเรื่อยๆ
  • กรอกรายละเอียด เช่น ฝากขายสินค้าชนิดใด
  • กดยืนยันการจอง
  • เมื่อยืนยันการจองแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องยกเลิกโดยผู้จองเท่านั้น
  • มีอีเมลแจ้งผลการจองให้ทราบ
  • ต้องนำสินค้าไปฝากขายตามคิวที่ได้จองไว้
  • หากไม่ไปตามกำหนดคิวถือว่าสละสิทธิ์