จองคิวฝากขาย

การจองคิว

ขั้นตอนและวิธีการจอง

  • เลือกจองคิวได้ในวันถัดไป
  • เลือกวันที่ต้องการจอง โดยคลิกที่ตัวเลขวันที่บนปฏิทิน
  • ลำดับการจองของแต่ละวันจะเรียงไปเรื่อยๆ
  • กรอกรายละเอียด เช่น ฝากขายสินค้าชนิดใด
  • กดยืนยันการจอง
  • เมื่อยืนยันการจองแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องยกเลิกโดยผู้จองเท่านั้น
  • มีอีเมลแจ้งผลการจองให้ทราบ
  • ต้องนำสินค้าไปฝากขายตามคิวที่ได้จองไว้
  • หากไม่ไปตามกำหนดคิวถือว่าสละสิทธิ์