ลงทะเบียนสมาชิกใหม่

สำหรับเกษตรกร ผู้ฝากขาย และลูกค้า ผู้ซื้อ

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่

ข้อมูลสำคัญที่ต้องระบุเบื้องต้น
เมื่อลงทะเบียนสมาชิกแล้ว จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ที่อยู่ เลขบัญชีธนาคาร ฯลฯ เพื่อความสมบูรณ์