การจัดส่งสินค้า

Shipping

การจัดส่งและค่าบริการ

คิดค่าจัดส่งอย่างไร?

ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 1 – 9 จะคิดอยู่ที่กิโลเมตรละ 15 – 20 บาท

กิโลเมตร 10 – 100 จะอยู่ที่ราคากิโลเมตรละ 20 – 25 บาท

กิโลเมตร 101 – 200 จะอยู่ที่ราคากิโลเมตรละ 15 – 20 บาท

กิโลเมตร 201 จะอยู่ที่ราคากิโลเมตรละ 13 – 18 บาท